Δ.Σ

Διοικητικό Συμβούλιο ΓΣΑΠ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Επάγγελμα
Καράμπελας Γεώργιος Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός
Φαλούκας Αθανάσιος Αντιπρόεδρος Καθηγητής Φυσικής
Σταύρου Σταύρος Γραμματέας Οικονομολόγος
Κούκης Νικόλαος Ταμίας Πολιτικός Μηχανικός
Κουτσούγερας Λυκούργος Μέλος Ιδιωτικός Υπάλληλος
Λαχανάς Αχιλλέας Μέλος Ιδιωτικός Υπάλληλος
Λούκας Ευάγγελος Μέλος Οδοντίατρος
Γκάνιας Νικόλαος Μέλος Οικονομολόγος
Τσουλούφης Αναστάσιος Μέλος Μαθηματικός
Αναπληρωματικά Μέλη
Αν. μέλος
Αν. μέλος