Δ.Σ

Διοικητικό Συμβούλιο ΓΣΑΠ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Επάγγελμα
Καράμπελας Γεώργιος Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός
Κάκκος Βασίλης Αντιπρόεδρος
Βλαχάκη Αικατερίνη Γραμματέας
Καλαϊτζάκη-Κωλέτση Ανθή Ταμίας

 Σινάνογλου Σωκράτης

Μέλος

Μποϊλέ Μαρία

Μέλος

Οικονομάκος Παναγιώτης

Μέλος