Νεάνιδες

 

  Επώνυμο: Σαπαλίδου

Όνομα:    Νίκη

Έτος γέννησης: 2000

Ύψος:

Θέση:

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  1

  Επώνυμο: Δαμουλάκη

Όνομα:    Αντιγόνη

Έτος γέννησης: 2000

Ύψος:

Θέση:

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  1

  Επώνυμο: Κανιαδάκη

Όνομα:     Κωνσταντίνα

Έτος γέννησης: 2000

Ύψος:

Θέση:  1-2

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ : 8

  Επώνυμο: Κούκη

Όνομα:     Ειρήνη

Έτος γέννησης: 2000

Ύψος: 1,82

Θέση:  3

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  9

  Επώνυμο: Ηρακλείδη

Όνομα:    Κατερίνα

Έτος γέννησης: 2000

Ύψος:

Θέση:

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  1  

  Επώνυμο: Αμίτση

Όνομα:    Χριστίνα

Έτος γέννησης: 2000

Ύψος:

Θέση: 1-2

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  2   

 

 

 
Επώνυμο: Τοτώνη

Όνομα:    Μαρία

Έτος γέννησης: 2000

Ύψος:

Θέση:  

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ : 1

 
Επώνυμο: Χριστοδούλου

Όνομα:     Μαρία

Έτος γέννησης: 2001

Ύψος:

Θέση:

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  3

 
Επώνυμο: Ζανίκα

Όνομα:    Χρύσα

Έτος γέννησης: 2002

Ύψος:

Θέση:

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  4

  Επώνυμο: Μπεζαίτη

Όνομα:     Μάριαν

Έτος γέννησης: 2001

Ύψος:

Θέση: 1-2

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  1

  Επώνυμο: Χριστοπούλου

Όνομα:     Κωνσταντίνα

Έτος γέννησης: 2001

Ύψος:

Θέση:

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  3

   Επώνυμο: Χονδροπούλου

Όνομα:    Βένια

Έτος γέννησης: 2001

Ύψος:

Θέση:

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  4

 

Επώνυμο: Πλώτα

Όνομα:    Ολυμπία

Έτος γέννησης: 2002

Ύψος:

Θέση:

Πόσα χρόνια παίζω στον ΓΣΑΠ :  4

  Προπονήτρια: Αργυρίου Μάρθα