Κορασίδες Α’

 

 

  Επώνυμο: Χονδροπούλου

Όνομα:     Βένια

Ημ/νία γέννησης: 2001

Ύψος:  

Θέση:   


Επώνυμο: Χριστοπούλου

Όνομα:     Κωνσταντίνα

Ημ/νία γέννησης: 2001

Ύψος:  

Θέση:   


Επώνυμο: Θεοφάνη

Όνομα:     Μάρω

Ημ/νία γέννησης: 2002

Ύψος:  

Θέση:   


Επώνυμο: Ζανίκα

Όνομα:     Χρύσα

Ημ/νία γέννησης: 2002

Ύψος:  

Θέση:Επώνυμο: Χριστοδούλου

Όνομα:     Μαρία

Ημ/νία γέννησης:  2001

Ύψος:  

Θέση:

 


Επώνυμο:   Ξηραδάκη

Όνομα:       Άλκηστις

Ημ/νία γέννησης: 2001

Ύψος:  

Θέση:


Επώνυμο: Κυρκοπούλου

Όνομα:     Ουρανία

Ημ/νία γέννησης:  2001

Ύψος:  

Θέση:


Επώνυμο:      Πατσατζή

Όνομα:          Φαίδρα

Ημ/νία γέννησης: 2002

Ύψος:  

Θέση:

 

Επώνυμο: Γεωργοπούλου

Όνομα:     Πηνελόπη

Ημ/νία γέννησης: 2001

Ύψος: 

Θέση:


Επώνυμο:  Κυρκοπούλου

Όνομα:      Χριστίνα

Ημ/νία γέννησης: 2003

Ύψος:

Θέση:  


Επώνυμο: Πλώτα

Όνομα:     Ολυμπία

Ημ/νία γέννησης:  2002

Ύψος:  

Θέση:


ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Επώνυμο: Χριστοδούλου
Όνομα:      Βαγγέλης